Liên hệ
11 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội
kenh7.vn@gmail.com
Phone: 09416.56789
Liên hệ khác
Facebook: Dũng Cá Xinh
Zalo: 0834531468
Back

Giới thiệu

ZILL – Multipurpose Elementor Creative Theme

 • ZILL is a truly stunning Creative Theme we designed for Multi-purpose websites. Aside from full WooCommerce compatibility, a gorgeous set of shop page layouts and elements is at your full disposal. If you want to create a dazzling business, creative, marketing, construction, corporate, e-commerce, fashion, event conference, multi-purpose, accounting, photography, yoga, restaurant, spa beauty, software, or cosmetics shop website, look no further; ZILL is here!
 • ZILL là một Giao diện Sáng tạo thực sự ấn tượng mà chúng tôi thiết kế cho các trang web đa năng. Ngoài khả năng tương thích hoàn toàn với WooCommerce, một bộ sưu tập giao diện cửa hàng tuyệt đẹp và các yếu tố sẵn sàng cho bạn sử dụng. Nếu bạn muốn tạo một trang web kinh doanh, sáng tạo, tiếp thị, xây dựng, doanh nghiệp, thương mại điện tử, thời trang, hội nghị sự kiện, đa năng, kế toán, nhiếp ảnh, yoga, nhà hàng, spa làm đẹp, phần mềm, hoặc cửa hàng mỹ phẩm đầy ấn tượng, không cần tìm đâu xa; ZILL ở đây rồi!

Tính năng

 • Elementor – Elementor is a frontend page builder that will win you over as your favorite page builder because of three reasons: how easy it is to use, how fast it works, and the fact that you can reach a higher level of design than other page builders. This higher level of design is reached because you get a wide variety of widgets, effects, and templates to choose from, right on the free page builder.
 • Elementorworks on the front end, so everything you design, whether it’s a carousel, image, or video widget, is done while you see the actual result, so you don’t need to switch between the front and back end. With Elementor, you also get flexible control over the entire layout of the page so that you can design the entire page without a single line of code.
 • Header & Footer Builder – You can create header layouts that you want easily and use them for different purposes
 • Amazing Portfolio – Are you interested to make your portfolio look cooler Showcasing your portfolio never was easier, combine easily hundred of options created by a powerful theme panel and the best page builder elementor, and you’ll be able to choose between three different layouts, grid, metro, or carousel, each one has its own amazing options.
 • 70+ Elements – Amazing elements ready for use in the front-end page builder Elementor, everything drag & drop.
 • Ajax Cart – Ajax Cart allows customers to view and manage contents in the cart easily. Customers can continue shopping without reloading the page. Items in the cart can be managed easily from the Mini cart. It also syncs with the cart page using Ajax.
 • Fully Responsive – See and Work with a responsive layout instantly within the page builder.
 • Template Library– Save your page designs as templates, and reuse them on other pages. This can really speed up your workflow. You can export any template, and import it for use on other websites. This lets you share your templates with other designers.
 • One Click Demo Importer – A very handy feature that is added to the theme, you can import any of the demos of live preview in only one click, and it won’t take more than a minute to set up. You’ll enjoy adding your content and playing with design, rather than creating everything from scratch.
 • No coding knowledge required – There are options for almost everything, no extra knowledge is needed to build the website of your dreams.
 • Revolution Slider – Slider Revolution (Revolution Slider) is an innovative, responsive WordPress Slider Plugin that displays your content in a beautiful way. Whether it’s a Slider, Carousel, Hero Image, or Video Scene for best conversion rates or even a whole Front Page, the visual, drag & drop editor will let you tell your own stories in no time! Desktop or mobile device! It’s included for free, you’ll save 26$.
 • Auto Updates – Compatible with the Envato Market Plugin, the theme can be updated easily with only one click via the dashboard menu.
 • Customizer
 • Advanced Typography Options
 • Amazing Speed
 • Clean Design
 • Creative Blog
 • Powerful Shop
 • Parallax Effects
 • Fast and Reliable Support
 • Visual Editor
 • Translate Ready
 • Mega Menu
 • Unlimited Google Maps Styles
 • Professional Documentation
 • 16+ Unique Demo, individually arranged and well managed as different sets. You can further mix up any components across any variants. Complete creative freedom for you.
 • Bundled Plugins & Additional Values
 • Elementor Pro – save $49
  +** Slider Revolution plugin – save $59**
 • Unlimited Header Layout
 • Ultimate Header Layout ( Header Builder )
 • Ultimate Header Mobile Layout
 • Ultimate Footer Layout
 • Shop Vendor
 • 5+ Blog layout combinations ( masonry, gird, slider …. )
 • 8+ Portfolio layout combinations ( masonry, gird, slider …. )
 • 4+ Portfolio single item layouts
 • 4+ Testimonial display style
 • 8+ Team member display style
 • 04 Coming Soon Style
 • One Page Support
 • Retina Ready
 • Optimizer Speed
 • RTL Support
 • Maintenance Mode integration
 • MegaMenu Ready
 • One Click Demo Install
 • Change header ( main menu/ footer ) layout from page to page ( post to post …)
 • Powerful admin interface
 • Highly Customizable
 • Slider Revolution Premium Slideshow Builder ($ 19 Value)
 • WPBakery Visual Composer
 • Easy to use drag and drop page builder
 • Separate header logo for standard, sticky, and mobile versions
 • Custom post formats: Gallery, Quote, Link, Audio, Video
 • Custom Post Type support
 • Portfolio
 • Testimonial
 • Our Team
 • Custom Block
 • Social Share functionality
 • Social icons widget
 • Portfolio ShortCodes
 • Multiple page options
 • Parallax background sections
 • Google Maps integrate
 • Styling options for elements
 • 404 Page Customization
 • Back to Top
 • Child Theme included helping you make the most out of it.
 • Theme Options Powered by WordPress? Customizer
 • Demo content with actual images
 • Regular Updates
 • Elementor – Elementor là một trình xây dựng trang phía trước sẽ chiếm lấy lòng bạn như trình xây dựng trang yêu thích vì ba lý do: dễ sử dụng, hoạt động nhanh chóng, và bạn có thể đạt được mức độ thiết kế cao hơn so với các trình xây dựng trang khác. Mức độ thiết kế cao hơn này đạt được bởi vì bạn có nhiều lựa chọn về các tiện ích, hiệu ứng, và mẫu để chọn lựa, ngay trên trình xây dựng trang miễn phí.
 • Elementor hoạt động ở phía trước, vì vậy mọi thứ bạn thiết kế, cho dù là tiện ích băng chuyền, hình ảnh, hay video, đều được thực hiện trong khi bạn thấy kết quả thực tế, vì vậy bạn không cần phải chuyển giữa phía trước và phía sau. Với Elementor, bạn cũng có quyền kiểm soát linh hoạt toàn bộ bố cục của trang để có thể thiết kế toàn bộ trang mà không cần một dòng mã nào.
  Bộ xây dựng Tiêu đề & Chân trang – Bạn có thể dễ dàng tạo các bố cục tiêu đề mà bạn muốn và sử dụng chúng cho các mục đích khác nhau.
  Danh mục đầu tư Ấn tượng – Bạn quan tâm đến việc làm cho danh mục đầu tư của mình trở nên ấn tượng hơn không? Việc trưng bày danh mục đầu tư chưa bao giờ dễ dàng hơn, kết hợp dễ dàng hàng trăm lựa chọn được tạo ra bởi một bảng điều khiển chủ đề mạnh mẽ và trình xây dựng trang tốt nhất Elementor, và bạn sẽ có thể lựa chọn giữa ba bố cục khác nhau, lưới, metro, hoặc băng chuyền, mỗi cái đều có những lựa chọn tuyệt vời riêng.
 • 70+ Tiện ích – Các tiện ích tuyệt vời sẵn sàng để sử dụng trong trình xây dựng trang phía trước Elementor, tất cả đều kéo và thả.
 • Giỏ hàng Ajax – Giỏ hàng Ajax cho phép khách hàng xem và quản lý nội dung trong giỏ hàng một cách dễ dàng. Khách hàng có thể tiếp tục mua sắm mà không cần tải lại trang. Các mặt hàng trong giỏ hàng có thể được quản lý dễ dàng từ Mini giỏ hàng. Nó cũng đồng bộ với trang giỏ hàng bằng Ajax.
 • Hoàn toàn Phản ứng – Xem và làm việc với bố cục phản ứng ngay lập tức trong trình xây dựng trang.
 • Thư viện Mẫu – Lưu thiết kế trang của bạn dưới dạng mẫu và sử dụng lại chúng trên các trang khác. Điều này có thể thực sự tăng tốc quy trình làm việc của bạn. Bạn có thể xuất bất kỳ mẫu nào và nhập nó để sử dụng trên các trang web khác. Điều này cho phép bạn chia sẻ mẫu của mình với các nhà thiết kế khác.
 • Nhập Dữ liệu Mẫu Bằng Một Cú Nhấp Chuột – Một tính năng rất tiện lợi được thêm vào chủ đề, bạn có thể nhập bất kỳ dữ liệu mẫu nào từ bản xem trước trực tiếp chỉ bằng một cú nhấp chuột, và nó không mất hơn một phút để thiết lập. Bạn sẽ thích thêm nội dung của mình và chơi với thiết kế, thay vì tạo mọi thứ từ đầu.
 • Không cần kiến thức lập trình – Có các lựa chọn cho hầu hết mọi thứ, không cần thêm kiến thức nào để xây dựng trang web mơ ước của bạn.
 • Revolution Slider – Slider Revolution (Revolution Slider) là một Plugin Trượt WordPress đáp ứng và đổi mới, hiển thị nội dung của bạn một cách đẹp mắt. Cho dù đó là Slider, Carousel, Hình ảnh Anh hùng, hoặc Cảnh Video cho tỷ lệ chuyển đổi tốt nhất hoặc ngay cả Trang Chủ hoàn chỉnh, trình chỉnh sửa kéo và thả trực quan sẽ cho phép bạn kể câu chuyện của riêng bạn trong thời gian ngắn! Máy tính để bàn hoặc thiết bị di động! Nó được bao gồm miễn phí, bạn sẽ tiết kiệm được 26$.
 • Cập nhật Tự động – Tương thích với Plugin Envato Market, chủ đề có thể được cập nhật dễ dàng chỉ bằng một cú nhấp chuột thông qua menu bảng điều khiển.
 • Tùy chỉnh
 • Tùy chọn Kiểu chữ Nâng cao
 • Tốc độ Ấn tượng
 • Thiết kế Sạch
 • Blog Sáng tạo
 • Cửa hàng Mạnh mẽ
 • Hiệu ứng Parallax
 • Hỗ trợ Nhanh chóng và Đáng tin cậy
 • Trình Chỉnh sửa Trực quan
 • Sẵn sàng Dịch
 • Menu Mega
 • Phong cách Bản đồ Google Không giới hạn
 • Tài liệu Chuyên nghiệp
 • 16+ Dữ liệu Mẫu Độc đáo, được sắp xếp riêng lẻ và quản lý tốt như các bộ khác nhau. Bạn có thể kết hợp thêm bất kỳ thành phần nào trên bất kỳ biến thể nào. Tự do sáng tạo hoàn toàn cho bạn.
 • Các Plugin Được Gói

Anh chị cần tư vấn về giao diện này?

Yêu cầu tư vấn #dungcaxinh sẽ gọi liên hệ lại ạ!

Xem Demo

Xem Web Demo

Biên tập viên

Dũng Cá Xinh
Dũng Cá XinhDũng Cá Xinh
Nông dân nghèo 1 vợ 4 con!

Website sử dụng Cookies để tăng trải nghiệm người dùng! Chính sách Cookies