Liên hệ
11 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội
kenh7.vn@gmail.com
Phone: 09416.56789
Liên hệ khác
Facebook: Dũng Cá Xinh
Zalo: 0834531468
Back

Giới thiệu

Youlink – Broadband & Internet Services WordPress Theme

 • Youlink – Giao diện WordPress Dịch Vụ Internet và Truyền Hình Cáp là một giao diện hoàn toàn phản hồi được tạo bởi Website Layout. Bạn có thể tạo bất cứ thứ gì sử dụng Giao diện WordPress Youlink, bao gồm 03 mẫu trang chủ, cùng với các trang danh mục đầu tư và blog. Giao diện Youlink có thể sử dụng như một giao diện WordPress cho internet, cáp, nhà cung cấp dịch vụ internet, và dịch vụ truyền hình cáp hoặc sử dụng đa mục đích, v.v.
 • Giao diện này được xây dựng với khung CSS phản hồi phổ biến nhất thế giới Bootstrap 5, Elementor, HTML5, CSS3, jQuery và nhiều công nghệ hiện đại khác. Nói ngắn gọn, đây là một giao diện đa năng mạnh mẽ, dễ sử dụng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, bạn sẽ ấn tượng với thiết kế trẻ trung và đầy năng lượng của nó với các chuyển đổi và hoạt hình mượt mà. Khi mua, bạn sẽ được hưởng lợi từ 3 thiết kế trang chủ khác nhau với 3 phong cách tiêu đề, để bạn luôn có nhiều lựa chọn để tùy chỉnh trang web của mình. Sử dụng các tùy chọn của nó cho việc phát triển trang web của bạn!. Tôi hy vọng rằng tôi đã bao quát mọi thứ nhưng nếu có điều gì bạn muốn biết thêm, tôi rất vui lòng hỗ trợ.
 • Giao diện được tạo và kiểm tra trên tất cả các thiết bị và trình duyệt như Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari và nó hoạt động hoàn hảo mà không có vấn đề gì.
 • Đây là giao diện có thể tùy chỉnh cao và trông tuyệt vời trên máy tính bảng và thiết bị di động. Chúng tôi đã bao gồm các phương pháp phát triển web tốt nhất và bạn có thể tạo ra một bố cục trang web tuyệt vời dựa trên Bootstrap hoặc Lưới 1170px.
 • Nếu bạn đang tìm kiếm một giao diện trang web thực sự tối ưu hóa lượt truy cập trang web của bạn, thì giao diện này là lựa chọn hoàn hảo cho bạn.
 • Youlink – Broadband and Internet Services WordPress Theme is a fully responsive created by Website Layout. You can create anything using Youlink WordPress Theme, 03 Home Demos, Including portfolio and blog pages. Youlink theme you can use as a internet, cable, internet service, internet service provider, and Broadband WordPress Theme or multipurpose use etc.
 • This Theme build with worlds most popular responsive CSS framework Bootstrap 5, Elementor, HTML5, CSS3, jQuery and so many modern technology. In few words, it is powerful, easy to use multi-purpose Theme. From the first glance, you will be impressed with its trendy and energetic design with smooth transitions and animations. Upon purchase, you will benefit from 3 different homepage designs with 3 header styles, so that you can always have a lot of options to customize your site. Use its options for your website development!. I hope that I have covered everything but if there is something that you would like to know then I am happy to help out.
 • Theme is created and tested in all devices and browsers like Firefox, Chrome, Internet Explorer, safari and it works perfectly without any issue.
 • This is highly customizable and looks awesome on tablets and mobile devices. We have included best practice of web development and you can create great website layout based on Bootstrap or Grid 1170px.
 • If you are looking for a website theme that really maximizes your website’s visitors, then this theme is the perfect choice for you.

Tính năng

 • Drag and drop page builder Elementor: Elementor Page Builder for WordPress is drag and drop frontend and backend page builder plugin that will save you tons of time working on the site content.
 • Bootstrap 5.x Framework: Bootstrap is the most popular HTML, CSS, and JS framework for developing responsive, mobile first projects on the web.
 • Compatible with Contact form 7: Cetalog is compatible with the most powerful and most popular custom contact forms WordPress widget! create your own forms in seconds!
 • Child theme compatible: Cetalog enables you to easily override default Theme files using a child theme. It also enables you updating your theme in the safe way!
 • Detailed documentation: Extensive documentation plus great video guides on how to setup and customize Trucking will make your customizations super easy and fast!
 • Touch Friendly: Easy browsing on touch devices.
 • Demo content included: Cetalog is ready to use from the box. Quickly install it via FTP or WordPress and after you activate it you can load demo content. Then you can add your own content on already designed pages.
 • One click installation: Install Cetalog with our powerful one click installer. Get your site up and running in no time! Quick, easy and rocket fast!
 • Responsive & retina ready : Look of your website on mobile devices is very important these days. So we made sure Cetalog looks great both on mobile, desktop and retina screens!
 • Crossbrowser compatibility: Cetalog looks great among all major browsers including IE9+.
 • Lifetime Updates and User Support : Each purchase of the Theme guarantees you lifetime access to future theme updates at no extra cost. You also get six months of user support with the option of extending this period should you wish.

Tính năng của Youlink – Giao diện WordPress cho Dịch Vụ Internet và Truyền Hình Cáp:

 • Trình Tạo Trang Kéo và Thả Elementor: Elementor Page Builder cho WordPress là plugin tạo trang kéo và thả ở cả mặt trước và mặt sau, giúp tiết kiệm thời gian làm việc trên nội dung trang web.
 • Khung Bootstrap 5.x: Bootstrap là khung HTML, CSS và JS phổ biến nhất để phát triển các dự án phản hồi, ưu tiên di động trên web.
 • Tương thích với Contact Form 7: Cetalog tương thích với widget biểu mẫu liên hệ tùy chỉnh phổ biến và mạnh mẽ nhất của WordPress! Tạo biểu mẫu của riêng bạn trong vài giây!
 • Tương thích Theme Con: Cetalog cho phép bạn dễ dàng ghi đè các tệp Theme mặc định bằng cách sử dụng theme con. Nó cũng giúp bạn cập nhật theme của mình một cách an toàn!
 • Tài liệu Chi tiết: Tài liệu chi tiết cùng hướng dẫn video tuyệt vời về cách thiết lập và tùy chỉnh Trucking sẽ làm cho việc tùy chỉnh của bạn trở nên dễ dàng và nhanh chóng!
 • Thân thiện với Thiết bị Cảm ứng: Dễ dàng duyệt web trên các thiết bị cảm ứng.
 • Nội dung Demo Đã Bao Gồm: Cetalog sẵn sàng sử dụng ngay khi mở hộp. Nhanh chóng cài đặt qua FTP hoặc WordPress và sau khi kích hoạt, bạn có thể tải nội dung demo. Sau đó, bạn có thể thêm nội dung của mình vào các trang đã được thiết kế.
 • Cài đặt Một Cú Nhấp Chuột: Cài đặt Cetalog với trình cài đặt một cú nhấp mạnh mẽ của chúng tôi. Làm cho trang web của bạn hoạt động trong thời gian ngắn! Nhanh chóng, dễ dàng và cực kỳ nhanh!
 • Phản hồi & Sẵn sàng cho Retina: Hình ảnh trang web của bạn trên các thiết bị di động rất quan trọng ngày nay. Vì vậy, chúng tôi đã đảm bảo Cetalog trông tuyệt vời cả trên di động, máy tính để bàn và màn hình retina!
 • Tương thích Trình Duyệt Chéo: Cetalog trông tuyệt vời trên tất cả các trình duyệt chính bao gồm IE9+.
 • Cập nhật Trọn đời và Hỗ trợ Người Dùng: Mỗi lần mua Giao diện đảm bảo bạn có quyền truy cập trọn đời vào các bản cập nhật giao diện trong tương lai mà không phải trả thêm chi phí. Bạn cũng nhận được sáu tháng hỗ trợ người dùng với tùy chọn mở rộng thời gian này nếu bạn muốn.

Tính năng đầy đủ

 • Elementor Page builder
 • HTML and Fimga Files included Save $29
 • Based on Bootstrap 5.x
 • 100% Responsive
 • Niche Specific WordPress Theme
 • WordPress Latest Version Compatibility
 • One-click Demo import
 • No coding knowledge required
 • 3 Home Pages
 • 35+ Custom Elementor Widget
 • 4 Header Variation
 • 2 Footer Variation
 • SEO Optimized
 • Custom Widgets
 • Support WP Custumizer
 • Header and footer Setting
 • Cross Browser Support
 • Professional Support
 • Regular Updates
 • Google Fonts
 • Valid HTML5 / CSS3
 • Image background
 • Easy to customize
 • Flexible and multi-purpose
 • Google fonts
 • Valid HTML5 / CSS3
 • HTML & CSS & JS, psd files are included
 • Amazing 5 stars support
 • Detailed documentation
 • WPML Support
 • Trình tạo trang Elementor
 • Tệp HTML và Fimga được bao gồm Tiết kiệm $29
 • Dựa trên Bootstrap 5.x
 • 100% Phản hồi
 • Giao diện WordPress cụ thể cho ngách
 • Tương thích với phiên bản WordPress mới nhất
 • Nhập Demo một cú nhấp
 • Không yêu cầu kiến thức lập trình
 • 3 Trang Chủ
 • 35+ Tiện ích Tùy chỉnh Elementor
 • 4 Biến thể Tiêu đề
 • 2 Biến thể Chân trang
 • Tối ưu hóa SEO
 • Tiện ích Tùy chỉnh
 • Hỗ trợ WP Custumizer
 • Cài đặt Tiêu đề và Chân trang
 • Hỗ trợ Trình Duyệt Chéo
 • Hỗ trợ Chuyên nghiệp
 • Cập nhật Thường xuyên
 • Phông chữ Google
 • HTML5 / CSS3 hợp lệ
 • Nền hình ảnh
 • Dễ tùy chỉnh
 • Linh hoạt và đa mục đích
 • Phông chữ Google
 • HTML5 / CSS3 hợp lệ
 • HTML & CSS & JS, tệp psd được bao gồm
 • Hỗ trợ 5 sao tuyệt vời
 • Tài liệu Chi tiết
 • Hỗ trợ WPML

Anh chị cần tư vấn về giao diện này?

Yêu cầu tư vấn #dungcaxinh sẽ gọi liên hệ lại ạ!

Xem Demo

Xem Web Demo

Biên tập viên

Dũng Cá Xinh
Dũng Cá XinhDũng Cá Xinh
Nông dân nghèo 1 vợ 4 con!

Website sử dụng Cookies để tăng trải nghiệm người dùng! Chính sách Cookies