Liên hệ
11 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội
kenh7.vn@gmail.com
Phone: 09416.56789
Liên hệ khác
Facebook: Dũng Cá Xinh
Zalo: 0834531468
Back

Giới thiệu

 • Foodily – is a clean and elegant Food & beverage WordPress Theme. Foodily has been designed for small food & beverage shops/restaurants and food blogger who love to write about food and recipes. Its simple design can convey your beverage and food information to the food lovers, your clients who already love your food, and keep updated, new customers discover your food items before popping up. Its Food Truck design variation helps those who love little one page for their food business on the street.
 • Foodily – là một Giao Diện WordPress cho Thực Phẩm & Đồ Uống sạch sẽ và tinh tế. Foodily được thiết kế cho các cửa hàng/nhà hàng thực phẩm & đồ uống nhỏ và các blogger đam mê viết về thực phẩm và công thức nấu ăn. Thiết kế đơn giản của nó có thể truyền đạt thông tin về đồ uống và thực phẩm của bạn đến những người yêu thực phẩm, khách hàng của bạn đã yêu thích thực phẩm của bạn, và giữ họ cập nhật, khách hàng mới khám phá các món ăn của bạn trước khi xuất hiện. Biến thể thiết kế Food Truck của nó giúp những người yêu thích một trang web nhỏ cho doanh nghiệp thực phẩm của họ trên phố.

Tính năng

 • Drag and drop page – Elementor: Fast, intuitive and smart page Foodily will make your customization fast and easy. You layout will be ready for publishing in a minute!
 • One click installation: Install Foodily with our powerful one click installer. Get your site up and running in no time! Quick, easy and rocket fast!
 • Powerful Framework Foodily is based on most popular, well established, powerful Redux theme options framework!
 • Advanced Theme Options Foodily Theme Options are custom-made settings that allow you to change just about any portion of the site, so you can build a uniquely customized site without any coding knowledge.
 • Demo content included : Foodily is ready to use from the box. Quickly install it via FTP or WordPress and after you activate it you can load demo content. Then you can add your own content on already designed pages.
 • Responsive & retina ready : Look of your website on mobile devices is very important these days. So we made sure Foodily looks great both on mobile, desktop and retina screens!
 • Compatible with Contact Form 7: Foodily is compatible with the most powerful and most popular custom contact forms WordPress widget! create your own forms in seconds!
 • Detailed Documentation included: Extensive documentation plus great video guides on how to setup and customize Foodily will make your customisations super easy and fast!

 

 • Kéo và thả trang – Elementor: Nhanh chóng, trực quan và thông minh, Foodily sẽ làm cho việc tùy chỉnh của bạn nhanh chóng và dễ dàng. Bố cục của bạn sẽ sẵn sàng để xuất bản trong một phút!
 • Cài đặt một cú nhấp chuột: Cài đặt Foodily với trình cài đặt một cú nhấp chuột mạnh mẽ của chúng tôi. Làm cho trang web của bạn hoạt động trong thời gian ngắn! Nhanh chóng, dễ dàng và cực kỳ nhanh chóng!
 • Khung Làm Việc Mạnh Mẽ Foodily được xây dựng dựa trên Redux, một trong những khung tùy chọn chủ đề phổ biến và mạnh mẽ nhất!
 • Tùy Chọn Chủ Đề Nâng Cao Tùy Chọn Chủ Đề Foodily là các cài đặt do chúng tôi tạo ra, cho phép bạn thay đổi gần như mọi phần của trang web, vì vậy bạn có thể xây dựng một trang web tùy chỉnh độc đáo mà không cần kiến thức về lập trình.
 • Nội dung demo bao gồm: Foodily sẵn sàng sử dụng ngay từ hộp. Nhanh chóng cài đặt qua FTP hoặc WordPress và sau khi kích hoạt, bạn có thể tải nội dung demo. Sau đó, bạn có thể thêm nội dung của mình vào các trang đã được thiết kế.
 • Responsive & retina ready: Việc trang web của bạn trông như thế nào trên các thiết bị di động ngày nay rất quan trọng. Vì vậy, chúng tôi đã đảm bảo rằng Foodily trông tuyệt vời cả trên di động, máy tính để bàn và màn hình retina!
 • Tương thích với Contact Form 7: Foodily tương thích với widget mẫu liên hệ tùy chỉnh mạnh mẽ và phổ biến nhất của WordPress! Tạo các mẫu của riêng bạn trong vài giây!
 • Tài liệu chi tiết đi kèm: Tài liệu rộng lớn cùng với hướng dẫn video tuyệt vời về cách thiết lập và tùy chỉnh Foodily sẽ làm cho việc tùy chỉnh của bạn trở nên siêu dễ dàng và nhanh chóng!

Đầy đủ tính năng

 • One Click Demo Import
 • Social Links
 • Retina Optimized
 • Advanced Admin Panel
 • Clean & Commented Code
 • Flexible Layout
 • Tested on real devices
 • 100% Fluid Responsive
 • Pixel Perfect Design
 • Custom CSS Ready
 • WordPress Multisite Tested
 • Quick & Easy Installation
 • Cross Browser Compatibility
 • Nhập Demo Chỉ Với Một Cú Nhấp Chuột
 • Liên Kết Xã Hội
 • Tối ưu hóa Retina
 • Bảng Điều Khiển Quản Trị Nâng Cao
 • Mã Sạch và Được Bình Luận
 • Bố Cục Linh Hoạt
 • Kiểm Tra Trên Thiết Bị Thực Tế
 • 100% Fluid Responsive
 • Thiết Kế Pixel Perfect
 • Sẵn Sàng Cho CSS Tùy Chỉnh
 • Đã Kiểm Tra WordPress Multisite
 • Cài Đặt Nhanh & Dễ Dàng
 • Tương Thích Trình Duyệt Chéo

Anh chị cần tư vấn về giao diện này?

Yêu cầu tư vấn #dungcaxinh sẽ gọi liên hệ lại ạ!

Xem Demo

Xem Web Demo

Biên tập viên

Dũng Cá Xinh
Dũng Cá XinhDũng Cá Xinh
Nông dân nghèo 1 vợ 4 con!

Website sử dụng Cookies để tăng trải nghiệm người dùng! Chính sách Cookies