Liên hệ
11 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội
kenh7.vn@gmail.com
Phone: 09416.56789
Liên hệ khác
Facebook: Dũng Cá Xinh
Zalo: 0834531468
Back

Giới thiệu

  • Bizwheel is a modern and creative Business Consulting WordPress Theme. This theme is ideal for any Business, Financial, Consulting, Tax help, Investment Firm, Creative Business, Corporate, Company to show their services, projects/portfolios, and other information to their customers.
  • It comes with some premium premade Home Pages and many built-in awesome inner pages such as service pages, team pages, blog layouts, etc. Initially, this theme contains a stunning demo page, and some are coming. Bizwheel developed by the leading page builder Elementor.
  • Bizwheel là một Giao Diện WordPress Tư Vấn Doanh Nghiệp hiện đại và sáng tạo. Giao diện này lý tưởng cho các Doanh Nghiệp, Tài Chính, Tư Vấn, Hỗ Trợ Thuế, Công Ty Đầu Tư, Doanh Nghiệp Sáng Tạo, Công Ty Lớn để trình bày dịch vụ, dự án/portfolio, và các thông tin khác cho khách hàng của họ.
  • Giao diện này bao gồm một số Trang Chủ cao cấp đã được làm sẵn và nhiều trang nội bộ tuyệt vời được tích hợp sẵn như trang dịch vụ, trang đội ngũ, các cách bố trí blog, v.v. Ban đầu, giao diện này chứa một trang demo ấn tượng, và một số khác sắp được ra mắt. Bizwheel được phát triển bởi trình tạo trang hàng đầu Elementor.

Anh chị cần tư vấn về giao diện này?

Yêu cầu tư vấn #dungcaxinh sẽ gọi liên hệ lại ạ!

Xem Demo

Xem Web Demo

Biên tập viên

Dũng Cá Xinh
Dũng Cá XinhDũng Cá Xinh
Nông dân nghèo 1 vợ 4 con!

Website sử dụng Cookies để tăng trải nghiệm người dùng! Chính sách Cookies