Liên hệ
11 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội
kenh7.vn@gmail.com
Phone: 09416.56789
Liên hệ khác
Facebook: Dũng Cá Xinh
Zalo: 0834531468
Back

Giới thiệu

 • Elementor Compatible.
 • Child theme include
 • One Click Demo Installation

Arcatec – Architecture and Interior WordPress Theme suitable for your Architecture Agency, Interior showcase, software, interior design engineering company,, and Architecture website. You can use Arcatec as a Creative way to showcase and promote your Architecture Agency, or startup, or run any interior design agency website. Users will love your site because it gives them a unique user experience with clean, modern, and trendy looks. It’s built the way you love and we promise that you will say “Wow this is amazing” after purchasing it.

A Powerful Theme for Architecture, interior, and Engineering!

Arcatec is a premium WordPress theme, designed specifically for Architecture and interior companies, Engineering, and service showcasing as well as all the important features you need to make your business successful.

Arcatec – Giao Diện WordPress Kiến Trúc và Nội Thất phù hợp cho Công Ty Kiến Trúc của bạn, trình diễn nội thất, công ty kỹ thuật thiết kế nội thất, và trang web Kiến Trúc. Bạn có thể sử dụng Arcatec như một cách sáng tạo để trưng bày và quảng bá Công Ty Kiến Trúc của bạn, hoặc khởi nghiệp, hoặc vận hành bất kỳ trang web nào về thiết kế nội thất. Người dùng sẽ yêu thích trang web của bạn bởi vì nó mang lại trải nghiệm người dùng độc đáo với giao diện sạch sẽ, hiện đại và thời trang. Nó được xây dựng theo cách bạn yêu thích và chúng tôi hứa rằng bạn sẽ nói “Wow, tuyệt vời” sau khi mua nó.

Một Giao Diện Mạnh Mẽ cho Kiến Trúc, Nội Thất và Kỹ Thuật!

Arcatec là một giao diện WordPress cao cấp, được thiết kế đặc biệt cho các công ty Kiến Trúc và nội thất, Kỹ thuật, và trưng bày dịch vụ cũng như tất cả các tính năng quan trọng bạn cần để làm cho doanh nghiệp của bạn thành công.

 • 3 Creative Homepage
 • Elementor Builder: Fast, intuitive, and smart page Arcatec will make your customization fast and easy. Your layout will be ready for publishing in a minute!
 • One click installation: Install Arcatec with our powerful one-click installer. Get your site up and running in no time! Quick, easy, and rocket fast!
 • Responsive & retina ready: Looking at your website on mobile devices is very important these days. So we made sure Arcatec looks great both on mobile, desktop, and retina screens!
 • Advanced typography options: Choose any of the Google web font libraries through the powerful theme options panel! Now you can set a unique style for your brand!
 • Compatible with Contact Form 7: Arcatec is compatible with the most powerful and most popular custom contact forms WordPress widget! create your own forms in seconds!
 • Redux Framework: Arcatec is based on the most popular, well-established, powerful Redux options framework!
 • Detailed documentation: Extensive documentation plus great video guides on how to set up and customize Arcatec will make your customizations super easy and fast!
 • Crossbrowser compatibility: Arcatec looks great among all major browsers
 • 3 Trang Chủ Sáng Tạo:
 • Trình Tạo Elementor: Nhanh chóng, trực quan và thông minh, Arcatec sẽ làm cho việc tùy chỉnh của bạn nhanh chóng và dễ dàng. Bố cục của bạn sẽ sẵn sàng để xuất bản trong một phút!
 • Cài đặt một cú nhấp chuột: Cài đặt Arcatec với trình cài đặt một cú nhấp chuột mạnh mẽ của chúng tôi. Làm cho trang web của bạn hoạt động trong thời gian ngắn! Nhanh chóng, dễ dàng và cực kỳ nhanh chóng!
 • Responsive & retina ready: Việc trang web của bạn trông như thế nào trên các thiết bị di động ngày nay rất quan trọng. Vì vậy, chúng tôi đã đảm bảo rằng Arcatec trông tuyệt vời cả trên di động, máy tính để bàn và màn hình retina!
 • Tùy chọn phông chữ nâng cao: Chọn bất kỳ phông chữ web Google nào thông qua bảng tùy chọn chủ đề mạnh mẽ! Bây giờ bạn có thể đặt một phong cách độc đáo cho thương hiệu của bạn!
 • Tương thích với Contact Form 7: Arcatec tương thích với widget mẫu liên hệ tùy chỉnh mạnh m ẽ và phổ biến nhất của WordPress! Tạo các mẫu của riêng bạn trong vài giây!
 • Khung Redux: Arcatec dựa trên khung tùy chọn Redux, phổ biến và mạnh mẽ nhất!
 • Tài liệu chi tiết: Tài liệu rộng lớn cùng với hướng dẫn video tuyệt vời về cách thiết lập và tùy chỉnh Arcatec sẽ làm cho việc tùy chỉnh của bạn trở nên siêu dễ dàng và nhanh chóng!
 • Tương thích trình duyệt chéo: Arcatec trông tuyệt vời trên tất cả các trình duyệt chính

Tính năng

 • 100% Fluid Responsive – Fits any device perfectly
 • Tested on real devices
 • Flexible Layout
 • Use our demo layout or create your own visually different experience using page Arcatec and feature-rich backend.
 • Blog Sidebars
 • Retina Optimized
 • Advanced Admin Panel
 • Demo Import, Content, and Sliders
 • Social Links
 • Clean & Commented Code
 • Advanced Typography
 • Google Fonts – 600+ Font families available
 • Custom Page Templates
 • Pixel Perfect Design
 • Quick & Easy Installation & Setup
 • Localizable with .pot translation files
 • Unlimited Pages
 • Custom Widgets and smart admin panel for customizations
 • Customizable Contact Forms with Contact Form 7 support
 • Cross Browser Compatibility
 • Well Documented & More….
 • 100% Fluid Responsive – Phù hợp hoàn hảo với mọi thiết bị
 • Kiểm tra trên thiết bị thực tế
 • Bố cục linh hoạt
 • Sử dụng bố cục demo của chúng tôi hoặc tạo trải nghiệm khác biệt về mặt hình ảnh của bạn sử dụng trang Arcatec và backend đầy tính năng.
 • Thanh bên Blog
 • Tối ưu hóa Retina
 • Bảng điều khiển quản trị nâng cao
 • Nhập Demo, Nội Dung và Sliders
 • Liên kết Xã Hội
 • Mã sạch và được bình luận
 • Phông chữ nâng cao
 • Phông chữ Google – 600+ gia đình phông chữ có sẵn
 • Mẫu Trang Tùy chỉnh
 • Thiết kế Pixel Hoàn Hảo
 • Cài đặt và thiết lập Nhanh & Dễ dàng
 • Có thể địa phương hóa với các tệp dịch .pot
 • Trang không giới hạn
 • Widget tùy chỉnh và bảng điều khiển quản trị thông minh cho các tùy chỉnh
 • Mẫu Liên Hệ Tùy chỉnh với hỗ trợ Contact Form 7
 • Tương thích Trình Duyệt Chéo
 • Tài liệu chi tiết & Hơn thế nữa…

Anh chị cần tư vấn về giao diện này?

Yêu cầu tư vấn #dungcaxinh sẽ gọi liên hệ lại ạ!

Xem Demo

Xem Web Demo

Biên tập viên

Dũng Cá Xinh
Dũng Cá XinhDũng Cá Xinh
Nông dân nghèo 1 vợ 4 con!

Website sử dụng Cookies để tăng trải nghiệm người dùng! Chính sách Cookies