Liên hệ
11 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội
kenh7.vn@gmail.com
Phone: 09416.56789
Liên hệ khác
Facebook: Dũng Cá Xinh
Zalo: 0834531468
Back

Giới thiệu

Aai – AI Writer & AI Copywriting Landing Page

Aai – AI Writing Tool & Content Writing Landing Page Theme is a cutting-edge WordPress theme designed to empower writers and content creators with the latest artificial intelligence technology. With its sleek and modern design, Aai – AI Writing Tool & Content Writing Landing Page Theme offers a perfect landing page solution for those looking to showcase their writing skills and attract clients. Whether you’re a freelance writer, content marketer, or professional blogger, Aai – AI Writing Tool & Content Writing Landing Page Theme is the perfect companion to elevate your writing career. It combines the power of artificial intelligence with an appealing design, empowering you to produce exceptional content and attract clients effortlessly.

Aai – AI Writer & AI Copywriting Landing Page Theme is mostly suitable for ai art, AI chatgpt, ai content generator, AI Engine, ai gaming, ai generator, ai writing, artificial intelligence, chat gpt bot, chatgpt, content generator, content writer, copywriting, digital agency, machine learning

Aai – Giao Diện WordPress Cho Công Cụ Viết AI & Trang Đích Viết Nội Dung là một giao diện WordPress tiên tiến được thiết kế để trao quyền cho các nhà văn và người tạo nội dung với công nghệ trí tuệ nhân tạo mới nhất. Với thiết kế hiện đại và tinh tế, Aai – Giao Diện Công Cụ Viết AI & Trang Đích Viết Nội Dung cung cấp giải pháp trang đích hoàn hảo cho những ai muốn trưng bày kỹ năng viết của mình và thu hút khách hàng. Dù bạn là một nhà văn tự do, nhà tiếp thị nội dung hay blogger chuyên nghiệp, Aai – Giao Diện Công Cụ Viết AI & Trang Đích Viết Nội Dung là người bạn đồng hành lý tưởng để nâng cao sự nghiệp viết lách của bạn. Nó kết hợp sức mạnh của trí tuệ nhân tạo với thiết kế hấp dẫn, giúp bạn sản xuất nội dung xuất sắc và thu hút khách hàng một cách dễ dàng.

Giao Diện Trang Đích Viết AI và Copywriting AI Aai phù hợp nhất cho nghệ thuật AI, AI chatgpt, máy phát nội dung AI, Động Cơ AI, chơi game AI, máy phát AI, viết AI, trí tuệ nhân tạo, bot chat gpt, chatgpt, máy phát nội dung, nhà văn nội dung, copywriting, đại lý kỹ thuật số, học máy

Aai – AI Writer & AI Copywriting Landing Page Theme Features

 • Highly Customisable
 • 2 carefully designed homepages
 • One-click demo install
 • Header Builder
 • Footer Builder
 • Mega Menu Builder
 • Template Library
 • Smooth Page Transitions
 • Built with Elementor page builder
 • Realtime edit available in front end & backend with Elemntor
 • Contact Form 7
 • Child Theme Ready
 • Google font options available for each element
 • MailChimp for newsletter
 • Translation Ready with .pot file
 • Powerful CodeStar Theme options
 • Fully Responsive Layout (PC, Tablet and Mobile phone)
 • HTML5/CSS3 W3C Valid
 • Clean, Modern & Beautiful Design
 • Well Commented Code
 • Extensive Documentation
 • Based on Bootstrap
 • Clean & Ultra-Modern Design
 • Developer Friendly Commented Code
 • Modern Responsive Mobile Navigation
 • Cross Browser Compatibility
 • 2000+ Font Awesome Icons
 • Google Fonts supported
 • Dedicated Support and Detail Documentation

 

 • Dễ Dàng Tuỳ Chỉnh
 • 2 trang chủ được thiết kế cẩn thận
 • Cài đặt demo chỉ với một cú nhấp chuột
 • Trình Tạo Tiêu Đề
 • Trình Tạo Chân Trang
 • Trình Tạo Menu Đại
 • Thư Viện Mẫu
 • Chuyển Đổi Trang Mượt Mà
 • Xây dựng với trình tạo trang Elementor
 • Chỉnh sửa thời gian thực có sẵn ở mặt trước và phía sau với Elemntor
 • Mẫu Liên Hệ 7
 • Sẵn Sàng Cho Giao Diện Con
 • Các tùy chọn phông chữ Google có sẵn cho từng phần tử
 • MailChimp cho bản tin
 • Sẵn sàng dịch với tệp .pot
 • Tùy chọn chủ đề mạnh mẽ CodeStar
 • Bố cục hoàn toàn phản hồi (PC, máy tính bảng và điện thoại di động)
 • HTML5/CSS3 W3C Hợp lệ
 • Thiết kế đẹp, hiện đại và sạch sẽ
 • Mã được bình luận rõ ràng
 • Tài liệu chi tiết
 • Dựa trên Bootstrap
 • Thiết kế sạch & siêu hiện đại
 • Mã được bình luận dễ hiểu cho nhà phát triển
 • Danh sách điều hướng di động hiện đại và phản hồi
 • Tương thích với nhiều trình duyệt
 • Hơn 2000 biểu tượng Font Awesome
 • Hỗ trợ phông chữ Google
 • Hỗ trợ chuyên dụng và tài liệu chi tiết

Anh chị cần tư vấn về giao diện này?

Yêu cầu tư vấn #dungcaxinh sẽ gọi liên hệ lại ạ!

Xem Demo

Xem Web Demo

Biên tập viên

Dũng Cá Xinh
Dũng Cá XinhDũng Cá Xinh
Nông dân nghèo 1 vợ 4 con!

Website sử dụng Cookies để tăng trải nghiệm người dùng! Chính sách Cookies